overlay

Dr. Berrak BORA BAŞARA

Dr. Berrak BORA BAŞARA

Lise eğitimini İstanbul Atatürk Fen Lisesinde, Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde tamamladı. Özel sektörde ve sağlık ocaklarında hekimlik görevini yürüttü. Sağlık Bakanlığı Sağlık  Projeleri Genel Koordinatörlüğünde çeşitli uluslararası projelerde yer aldı. 2003’te Hıfzıssıhha Mektebi’nde “Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Çalışması” başta olmak üzere, sağlık istatistikleri, Dünya Sağlık  Örgütü, OECD ve EUROSTAT gibi uluslararası kurumların talep ettiği istatistikler konusunda çalıştı. 2010 yılında aynı kurumda Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2012 yılında Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanma sürecinde Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nde İstatistik Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2018 yılı Şubat ayından itibaren Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nde Sağlık İstatistikleri Daire Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Kendisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi konusunda yüksek lisans programını bitirmiş, doktora programına devam etmektedir.

Bağlı Daire Başkanlıkları
Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığı